بهداشت، هپاتیت و ایدز در مطب دندانپزشکی

اخباری منتشر شده است مبتنی بر اینکه بیمارانی به مطب دندانپزشکی مراجعه کرده و پس از انجام عمل دندانپزشکی به بیماری های هپاتیت B، C یا ایدز (HIV) مبتلا شده اند.   برای جلوگیری از این پیامد ها، دندانپزشک می بایست بهداشت را در حین کار بطور کامل رعایت کند. این بهداشت شامل موارد زیر…

Details