پر کردن دندان

پیش از توضیح پر کردن و درمان دندان، می بایست شما را با آناتومی دندان و تشریح بخش های دندان آشنا کنیم. ابتدا شما باید به این عکس خوب نگاه کنید: چیزی که در عکس فوق اهمیت دارد، این است که موقعیت عصب را در دندان پیدا کنیم. همانطور که خودتان می بینید، عصب از…

Details

مهمترین مواد دندانپزشکی

از بین اقلام متعدد مواد دندانپزشکی، شاید بتوان گفت که فیلم عکس برداری دندانپزشکی مهمترین آنها می باشد. پیش از اقدام به خرید مواد دندانپزشکی، ابتدا شما می بایست پس از نیاز با کارشناسان فروش خانۀ دندانپزشکی تماس تلفنی برقرار کرده، و پس از اطمینان از موجودیت و کسب آخرین قیمت ها، تعداد لازم مواد…

Details