پیزو اسکیلر BAOLAI P5

قیمت 8,000,000 ريال

قیمت 8,000,000 ريال

توضیحات:
پیزو اسکیلر BAOLAI P5
پیزو اسکیلر مدل p6 با هندپیس قابل اتوکلاو قیمت : 12.535.000 ریال
پیزو اسکیلر مدل piper با هندپیس led قابل اتوکلاو قیمت : 14.715.000 ریال