یونیت و صندلی ملورین TBLT – TGLT

یونیت و صندلی ملورین TBLT - TGLT

قیمت 855,000,000 ريال

توضیحات:
یونیت و صندلی ملورین TBLT – TGLT
صندلی تکنودنت ایتالیا
2 سال گارانتی
چراغ فارو ایتالیا
موتور هنینگ آلمان