فسفر پلیت ACTEON

فسفر پلیت ACTEON (psp)
فرانسه

قیمت 750,000,000 ریال

توضیحات:
دارای 10 سنسوروایرلس – فلکسی بل در4سایزمختلف – رزولیشن بالا – دارای اسکنر – قابلیت وصل به کامپیوتر و گرفتن پرینت و
CD مدیریت فایل جهت پرونده سازی برای بیمار
مدل کره: 598,000,000 ریال