سنسور RVG SIGNUS

قیمت 130,000,000 ریال

توضیحات:
سنسور RVG SIGNUS
سیستم سنسور CCD تحت لیسانس DR.SUNI – قابلیت نصب به کامپیوتر – دارای CD مدیریت فایل جهت پرونده سازی بیمار