رادیو گرافی پرتابل BLUE-X با پایه ایرانی دو شکن

رادیو گرافی پرتابل BLUE-X
ایتالیا
با پایه ایرانی دو شکن

خرید رادیوگرافی دندانپزشکی پرتابل BLUE-X

قیمت 235,000,000 ریال

خرید رادیوگرافی
توضیحات:

• هد و تایمر ایتالیایی
• 1سال گارانتی
• 10سال خدمات پس از فروش