اتوکلاو MOCOM 17 LIT

اتو کلاو MOCOM 17 LIT موکوم مکم مکوم

قیمت 300,000,000 ريال

توضیحات:
اتوکلاو MOCOM 17 LIT موکوم
ایتالیا
دارای سیکل سریع – طراحی سیستم جهت صرفه جویی دربرق و آب – دارای سنسورتشخیص میزان سختی آب – تایمر تاخیری
قابلیت تنظیم خودکار ارتفاع محیط از سطح دریا – دارای تانکر جدا آب تمیز و کثیف – دارای حافظه داخلی و 4 مرحله وکیوم