آمالگاماتور کپسولی دیجیتال DENTINE

قیمت 16,900,000 ريال

توضیحات:
آمالگاماتور کپسولی دیجیتال DENTINE